Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje 98140 fra Pioneer Hi-Bred. International Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53)

Rapportnr: 2009: 18

Bestilt: 12.02.2009

Publisert: 17.04.2009

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicidtolerante maislinjen 98140 fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen 98140 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at den omsøkte bruken av maislinje 98140 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie