Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje 98140 fra Pioneer Hi-Bred. International Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53)

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 18

Publisert: 17.04.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicidtolerante maislinjen 98140 fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. (EFSA/GMO/UK/2008/53) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen 98140 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at den omsøkte bruken av maislinje 98140 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler