Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblyseius andersoni

Bestilt:

Rapportnr: 2020:04

Publisert: 30.04.2020

Hovedbudskap:

Det er lite sannsynlig at rovmidden Amblyseius andersoni kan etablere seg og overleve i Norge. Konklusjonen er usikker på grunn av mangel på informasjon om middens klimatoleranse.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering VKM har gjort av Amblyseius andersoni.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunnen er en søknad om å få godkjent plantevernmiddelet ANDERcontrol for bruk i Norge. Amblyseius andersoni er den aktive organismen i plantevernmiddelet, og brukes hovedsakelig for å bekjempe ulike typer midd på frukt, prydplanter, grønnsaker, jordbær, blåbær og sitrusfrukter.

Det er ikke registrert at rovmidden forekommer naturlig i Norge.

VKMs konklusjoner

Arten kan gå i dvale. Teoretisk sett kan den derfor overleve i norske klimatiske forhold. VKM anser det likevel som lite sannsynlig at den kan overleve i områder med kalde vintre og kjølige somre.

-Vi anser også at risikoen for at den kan spre seg fra drivhus er lav, fordi verken vind eller andre vektorer er effektive spredningsveier til områder utendørs hvor midden kan trives, sier Johan Stenberg. Han har vært faglig leder av arbeidet.

Konklusjoner er usikre på grunn av mangel på informasjon om artens klimatoleranse.

VKM har ikke funnet rapporter som beskriver skade på mennesker fra rovmidden eller følgeorganismer. Generelt kan midd utløse allergiske reaksjoner hos sensitive personer som håndterer plantemateriale med mye midd. Det er grunn til å tro at det også gjelder for Amblyseius andersoni.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for plantehelse.

Kontakt

Johan Stenberg

Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

T: +46-(0)70-6220042

Andre populære artikler