Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovbillen Atheta coriaria

Bestilt:

Rapportnr: 2020: 12

Publisert: 30.11.2020

Hovedbudskap:

Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at rovbillen Atheta coriaria kan overleve i lave vintertemperaturer, og at den kan reprodusere i norsk sommerklima.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en risikovurdering av arten.

Bakgrunnen for vurderingen er en søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Athea-System for bruk i Norge. Atheta coriaria er aktiv organisme i dette plantevernmiddelet.

VKMs konklusjoner

Atheta coriaria har forekommet i Norge siden 1919, og er observert gjentatte ganger fra Agder i sør til Trøndelag i Midt-Norge.

-Det er dokumentert at rovbillen finnes i Sør- og Midt Skandinavia. Det tyder på at den overlever relativt lave vintertemperaturer og at den kan reprodusere i et norsk sommerklima. Arten overvintrer i bakken og voksne individer kan fly og dermed spre seg raskt sier Johan Stenberg. Han har vært faglig leder av arbeidet.

Temperaturtoleransen til rovbillen er ikke studert i detalj.

-VKM har ikke funnet rapporter som beskriver skade på mennesker fra rovbillen sier Johan Stenberg. Han legger imidlertid til at Athea-System også består av ostemidd, som føde for A. coriaria. Ostemidd kan utløse allergiske reaksjoner hos sensitive personer som håndterer produktet.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for plantehelse.

Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Kontakt

Johan Stenberg

Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

T: +46-(0)70-6220042

Andre populære artikler