Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Handel med papegøyer - risiko for bestanden

Rapportnr:

Bestilt: 19.02.2020

Publisering: 10.12.2020

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal gjøre en risikovurdering av hvilken effekt internasjonal handel med utrydningstruede papegøyer har på bestanden.

Risikovurderingen gjelder papegøyer som står på liste I (norsk liste A) til konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES.

Oppdraget skal avgrenses til arter som er blitt importert til eller eksportert fra Norge siden 2010.

Utrydningstruet

Arter på liste I er utrydningstruet. 55 papegøyearter står på listen. Ved import av slike papegøyearter til Norge, kreves det både utførselstillatelse fra utenlandske CITES-myndigheter, og innførselstillatelse fra Miljødirektoratet. I Norge er det også krav om CITES-eiersertifikat og merking for alle eksemplarer av levende virveldyr på liste I.

Miljødirektoratet får søknader om tillatelse til importer av utrydningstruede papegøyer, og trenger en oppdatert vitenskapelig risikovurdering til saksbehandling av slike søknader.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

  • Eli Rueness,åpnes i nytt vindu faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), faglig leder
  • Katrine Eldegardåpnes i nytt vindu, faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Hugo de Boer,åpnes i nytt vindu faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Maria Asmyhråpnes i nytt vindu, VKMs sekretariat, prosjektleder

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) er ansvarlig for risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres 10. desember 2020.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie