Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Genmodifisert rapsolje som ingrediens i fiskefôr

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 08

Publisert: 24.03.2023

Hovedbudskap:

Fiskefôr som inneholder den genmodifiserte rapsoljen Aquaterra® gir ikke økt helserisiko for fisk sammenliknet med konvensjonelt fiskefôr.

Det er heller ingen indikasjon på at rapsoljen gir risiko for negative effekter på miljøet, sammenliknet med konvensjonelt fôr.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som VKM har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Bakgrunnen er at Mattilsynet har fått en søknad om å godkjenne rapsoljen til bruk som ingrediens i fiskefôr.

Det er første gang det er søkt om å få bruke et genmodifisert produkt i Norge. Rapsoljen er et plantebasert alternativ til marine omega-3 fettsyrer. Vanligvis brukes fiskeolje som kilde til disse fettsyrene

Det er bare søkt om å få bruke den genmodifiserte rapsoljen i fiskefôr.

VKM har utført risikovurderingen i samsvar med veiledningen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat og fôr.

Risikovurderingen er godkjent av medlemmer fra VKMs faggruppe for GMO – mat og fôr, supplert med et medlem fra VKMs faggruppe for fôr.

Kontakt

Tage Thorstensen

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

M: 40 20 09 09

Andre populære artikler