Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Furfural som aroma i kosmetiske produkter og næringsmidler

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 13.09.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å se nærmere på to risikovurderinger av aromastoffet furfural, foretatt henholdsvis av European Food Safety Authority (EFSA) og Scientific Committee for Cosmetic Products ans Non Food Products intended for Consumers (SCCNFP) i 2004.

Bakgrunnen for oppdraget var at konklusjonene i de to risikovurderingene fra EFSA og SCCNFP var sprikende. Mattilsynet ønsket at VKM skulle kommentere forskjellene i konklusjonene og videre gjennomføre en eksponeringsberegning for det totale inntaket av furfural for norske forbrukere.

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) diskuterte problemstillingen rundt furfural på flere av sine møte i 2005, men det ble besluttet å ikke utarbeidet noen risikovurdering i denne saken. 

Ettersom de to ulike risikovurderingene fra EFSA og SCCNFP begge vil bli inkorporert i en omfattende risikovurdering av furfural innenfor rammene av EUs regelverk for eksisterende kjemikalier foreslår VKM i brev til Mattilsynet den 13. september 2005 å henlegge sitt arbeid med saken.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler