Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering

Rapportnr:

Bestilt:

Publisering: 16.09.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal lage en oversikt over fremmedstoffer i mat som kan utgjøre en potensiell helserisiko. I tillegg skal VKM rangere stoffene.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

For å sikre mattrygghet er det viktig at maten ikke inneholder fremmedstoffer i mengder som gjør den helsefarlig. Mattilsynet har flere overvåkings- og kartleggingsprogrammer for fremmedstoffer. Prioriteringen av hvilke stoffer som skal inngå i programmene varierer fra år til år. For eksempel kan endrede spisevaner eller ny kunnskap om et spesifikt stoff gi grunnlag for ny prioritering. Mattilsynet trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å prioritere hvilke fremmedstoffer som skal overvåkes i hvilke matvarer, og hvordan prøvetakingen bør foregå.

Oppdrag

Oppdraget er delt i tre deler:

I del 1 skal VKM utarbeide en oversikt over enkeltstoffer eller stoffgrupper i mat, drikke og kosttilskudd som kan utgjøre en potensiell helserisiko, med en faglig begrunnelse for hvert enkelt stoff eller stoffgruppe. Oversikten skal basere seg på VKM-medlemmers ekspertvurdering.

Følgende fremmedstoffer skal inngå i vurderingen:

  • Tilsetningsstoffer og aromastoffer
  • Miljøgifter og andre forurensende stoffer
  • Naturlige gifter
  • Prosessfremkalte stoffer
  • Stoffer som brukes ved produksjon av matkontaktmaterialer

Plantevernmiddelrester og veterinære legemiddelrester skal ikke inkluderes.

I del 2 skal stoffene i oversikten vurderes og rangeres ut fra potensiell helserisiko. Potensiell helserisiko skal vurderes på bakgrunn av stoffets iboende farlighet (toksisitet) og hvor mye det antas at ulike befolkningsgrupper får i seg av stoffet via maten (eksponering). Det vil også bli tatt hensyn til om det er mangel på data om toksisitet og/eller eksponering.

I del 3 skal VKM beskrive hvilke matvarer, drikke og/eller kosttilskudd som er mest relevante å overvåke for de ulike stoffene eller stoffgruppene. VKM skal i tillegg beskrive hvor mange prøver det er nødvendig å ta av de ulike matvarene for at overvåkningen skal være representativ for forekomsten av stoffene i norsk kosthold.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av

VKMs hovedkomité godkjenner og er faglig ansvarlige for den endelige rapporten.

Rapporten skal etter planen publiseres 15. september 2019.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie