Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering

Rapportnr:

Bestilt: 10.04.2019

Publisering: 08.12.2021

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal gjennomføre en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold.

Nytte og risikovurderingen er bestilt av Mattilsynet.

Helsemessige konsekvenser

Mattilsynet ønsker svar på hvilke helsemessige konsekvenser det får dersom befolkningen:

 • fortsetter med dagens inntak av fisk
 • øker inntaket av fisk opp til inntaket som Helsedirektoratet anbefaler
 • reduserer inntaket av fisk og erstatter deler eller hele inntaket med andre matvarer

Det er opp til VKM å vurdere hvilke stoffer og scenarier som er relevante.

Oppdatere råd og advarsler om fisk

Fisk inneholder næringsstoffer som er positive for helsa, men kan også inneholde ulike mengder stoffer som kan ha være skadelige. En nytte- og risikovurdering tar hensyn til både næringsstoffer og uønskede stoffer. Den vurderer om det totalt sett er positivt å spise en matvare eller ikke.

VKM har vurdert nytte og risiko ved fisk i norsk kosthold to ganger tidligere, i 2006 og i 2014.

Bakgrunnen for at Mattilsynet har bedt om en ny vurdering, er at det er kommet nye relevante data. Mattilsynet skal bruke nytte- og risikovurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen i VKM består av:

 • Lene Frost Andersenåpnes i nytt vindu, VKM-medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, faglig leder av prosjektet
 • Stine Ulvenåpnes i nytt vindu, VKM-medlem faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • Lisbeth Dahl,åpnes i nytt vindu VKM-medlem, faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • Guri SkeiePDF, ekstern ekspert fra Universitetet i Tromsø
 • Ingrid KvestadPDF, ekstern ekspert fra NORCE Norwegian Research Center AS
 • Monica Carlsenåpnes i nytt vindu, VKM-medlem, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
 • Josef Rasingeråpnes i nytt vindu, VKM-medlem faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
 • Helle Knutsenåpnes i nytt vindu, VKM-medlem, faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

VKMs hovedkomité er faglig ansvarlig og vil godkjenne nytte- og risikovurderingen. Publisering er foreløpig satt til innen utgangen av 2021.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie