Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge

Bestilt:

Rapportnr: 2019:01

Publisert: 01.02.2019

Hovedbudskap:

Barn og unge som drikker energidrikker kan få både søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis de drikker mye, spesielt over kort tid. Litt av og til, derimot, er ikke forbundet med slike negative helseeffekter. Årsaken til dette er innholdet av koffein.

Det er en av konklusjonene i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Mattilsynet. 

Et inntak av koffein på over 1,4 milligram (mg) per kilo kroppsvekt per dag, kan gi risiko for søvnproblemer. Dersom inntaket er over 3 mg per kilo kroppsvekt per dag, er det risiko for generelle negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet.

Så mye koffein er det i energidrikker og så mye tåler man

Ulike energidrikker kan inneholde ulike mengder med koffein. Flere energidrikker inneholder 32 mg koffein per desiliter (dl =100 ml) energidrikk. Det tilsvarer 160 mg koffein i en halvliters boks og 80 mg koffein i en 250 ml-boks. Det vil si at barn som veier rundt 30 kg tåler bare en halv 250 ml-boks per dag, mens en ungdom på ca. 60 kg kan drikke hele boksen uten at det er sannsynlig at det vil påvirke søvnkvaliteten.

Om risikovurderingen

Mattilsynet ba VKM om å vurdere potensielle negative helseeffekter knyttet til barn og unges inntak av energidrikker og koffein. Mulige effekter av energidrikker hos gravide, ammende og barn under 8 år er ikke vurdert.

Risikovurderingen omfatter aldersgruppene fra 8 til og med 18 år. VKM har foretatt en systematisk gjennomgang av negative helseeffekter som var beskrevet i studier av energidrikk og koffein hos mennesker i nyere tid. Det er brukt data fra norske studier og undersøkelser for å anslå hvor mye energidrikk barn og unge drikker, både i løpet av 24 timer og til vanlig. I tillegg har VKM beregnet hvor mye av annet inntak av koffein som kommer fra kosten, blant annet fra kaffe- og tedrikker, sjokolademelk og kakao, for å anslå hovedkildene til koffein for denne aldersgruppen.
Vurderingen er basert på tidligere risikovurderinger og rapporter som har undersøkt vitenskapelig litteratur frem til 2013 i tillegg til nye, kontrollerte, vitenskapelig studier publisert i perioden 2013 til 2018.

VKMs konklusjoner

Det vanlige* inntak per dag av energidrikker var fra 1 til 81 ml, mens et vanlig, høyt**, inntak per dag var på 114 til 418 ml for 8-18 åringene. Det høyeste akutte inntaket, som er den største mengden energidrikk som noen oppga å ha drukket i løpet av et døgn, var 400 ml i aldergruppen 8-9 år og 10 liter i aldergruppen 16-18 år. Det er disse mengdene som ligger til grunn for konklusjonene under.

Et vanlig, høyt inntak av energidrikker med 32 mg koffein per dl over kort tid, f.eks. i løpet av en 24-timers periode, kan utgjøre en risiko for søvnforstyrrelser og for andre negative helseeffekter hos 8-18-åringer. Et vanlig inntak av en slik energidrikk, utgjør liten eller ingen risiko hos 8-18-åringer. Et vanlig, høyt inntak utgjør lav eller ingen risiko for 8-12-åringer, mens det for 13-18-åringer kan utgjøre en risiko for søvnforstyrrelser.

Barn og ungdom som drikker energidrikk har en tendens til å ha et høyere koffeininntak enn den gruppen som ikke drikker energidrikk. Det vil si at barn og unge som drikker energidrikker også ser ut til å spise og drikke mer av annen mat og drikke som inneholder koffein. Denne konklusjonen er basert på gjennomsnittet av det daglige koffeininntaket.

Et vanlig inntak av koffein fra mat og drikke, unntatt brus (Ungkost 3-undersøkelsen), utgjorde liten eller ingen risiko for 8-18-åringer. Vanlig, høyt inntak av koffein fra andre drikkevarer enn energidrikk (Forbrukerrådets undersøkelse), kan utgjøre en risiko for søvnforstyrrelser for 16-18-åringer. Det samme gjelder for 13-15-åringer, men kun for dem som drikker energidrikker. For 10-12-åringer kan et vanlig, høyt inntak utgjøre en risiko for både søvnforstyrrelser og andre generelle negative helseeffekter, men igjen gjelder dette kun den gruppen som drikker energidrikker. Merk at antall deltagere i undersøkelsen som drikker energidrikker i aldersgruppen 10-12 år er for lavt til å konkludere sikkert om høyt inntak.

*Vanlig inntak er den midterste verdien, også kalt medianen
**Vanlig, høyt inntak er 95 persentilen

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk er ansvarlig for risikovurderingen. Spørsmål og svar kan lastes ned Pdf, 85 kB, åpnes i nytt vindu..

Det er gjort små revisjoner i den opprinnelige teksten.

Kontakt

Ellen M. Bruzell

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

T: 67 51 22 00

Andre populære artikler