Plantehelse

Bruk av rovmidden Stratiolaelaps scimitus mot varroamidd i bigårder

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 07.02.2023

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko det kan ha for biologisk mangfold å bruke rovmidden Stratiolaelaps scimitus til å bekjempe varroamidd i bigårder.

Oppdragsgiver er Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Stratiolaelaps scimitus er små rovmidd som lever i jord. Preparater med S. scimitus er i dag godkjent til biologisk bekjempelse av hærmygg i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger. Slike preparater benyttes spesielt ved dyrking av julestjerne og sjampinjong, som ofte er utsatt for hærmygg.

Årsaken til at Miljødirektoratet ber om en risikovurdering, er at det har mottatt en søknad om bruk av rovmidden til å bekjempe varroamidd i bigårder.

Miljødirektoratet har derfor bedt VKM om å vurdere risiko for biologisk mangfold ved ny bruk av rovmidden.

Miljødirektoratet vil bruke rapporten til å avgjøre om det skal gis tillates å innføre og sette ut arten for bruk i bigård som biologisk bekjempelse mot varroamidd.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

Anders Nielsen, faggruppe for biologisk mangfold (faglig leder)
Lawrence Kirkendall, faggruppe for biologisk mangfold
Johan Stenberg, faggruppe for plantehelse
Micael Wendell, VKMs sekretariat (prosjektleder)

VKMs faggruppe for biologisk mangfold skal godkjenne risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres i begynnelsen av februar 2023.

Kontakt

Micael Wendell

Prosjektleder, ph.d.

T: 21 62 28 22
M: 45 80 75 51
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø