Biologisk mangfold

Bruk av rovmidden Stratiolaelaps scimitus mot varroamidd i bigårder

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 06

Publisert: 06.02.2023

Hovedbudskap:

Å bruke rovmidden Stratiolaelaps scimitus for å bekjempe varroamidd (Varroa destructor) i bikuber vil ikke innebære risiko for norsk biologisk mangfold.

Det er budskapet i en risikovurdering som VKM har gjort for Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Stratiolaelaps scimitus er en rovmidd som brukes for å bekjempe hærmygg i ulike plantekulturer i veksthus og plasttuneller i Norge. Miljødirektoratet har mottatt en søknad om en ny type bruk, nemlig til bekjempelse av varroamidd i bikuber.

Varroamidd lever på honningbier. Den er ansett som en av de største truslene mot birøkt fordi den er parasittisk og fordi den kan bære med seg en rekke virus og bakterier som kan forårsake sykdom hos honningbier.

Resultater og konklusjon

VKM har vurdert om ny bruk av rovmidden i bikuber kan innebære risiko for norsk biologisk mangfold, også ved fremtidige klimaendringer.

-Det vil ikke være mer sannsynlig at Stratiolaelaps scimitus vil etablere seg og spre seg i norsk natur som følge av at den brukes i bikuber, utover den sannsynligheten som allerede følger av dagens bruk, sier Anders Nielsen, faglig ansvarlig for arbeidet.

VKM understreker at det ikke er noe som tyder på at flere tiår med bruk av Stratiolaelaps scimitus i Norge har ført til at rovmidden har etablert seg utenfor arealene hvor den er introdusert.

Fremtidige klimaendringer vil ikke påvirke konklusjonen. Optimal temperatur for rovmidden er vesentlig høyere enn hva som er normalt i Norge, dvs. rundt 28°C.

-Selv om det er rapportert at rovmidden kan overleve i ned til –5°C vil den ikke kunne etablere permanente populasjoner i Norge, sier Nielsen.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for biologisk mangfold.

Kontakt

Anders Nielsen

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

M: 91 35 04 35

Andre populære artikler