Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

L-metionin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 57

Publisert: 12.12.2016

Hovedbudskap:

I 2013 gjorde VKM en risikovurdering av L-metionin. I forbindelse med oppdraget «andre stoffer» har VKM gjort et nytt litteratursøk tilsvarende som for de andre aminosyrene. Det ble imidlertid ikke funnet noen nye relevante studier for risikovurdering av L-metionin, og VKM opprettholder derfor konklusjonen fra risikovurderingen i 2013 om et øvre tentativt ”Guidance Level” på 210 mg L-metionin per dag.

Kontakt

Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 90 97 10 86

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler