Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-cystein og-L-cystin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 20

Publisert: 20.11.2015

Hovedbudskap:

VKM konkluderer at det er usannsynlig at dosene 10 mg per dag L-cystein og 250 og 500 mg per dag L-cystin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), mens doser på 750 og 1000 per dag L-cystin vil kunne forårsake negative helseeffekter.

For ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år) er det usannsynlig at dosene 10 mg per dag L-cystein og 250, 500 og 750 mg per dag L-cystin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter, mens en dose på 1000 mg per dag L-cystin vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

Cystein og cystin forekommer i proteiner. Cystin består av to cysteinmolekyler. L-cystein er en svovelholdig aminosyre som kan dannes i kroppen. I kosten finner vi de svovelholdige aminosyrene hovedsakelig i kornprodukter og animalsk protein.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser i kosttilskudd: L-cystein 10 mg per dag og L-cystin 250, 500, 750 og 1000 mg per dag.

En oversikt over konklusjoner for L-cystein og L-cystin i kosttilskudd


L-cystein

Doser i mg/dag

L-cystin

Doser i mg/dag

Aldersgrupper

10

250

500

750

1000

Barn
10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom
14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

Voksne
≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

 

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 90 97 10 86

Andre populære artikler