Agenda og referat fra møter i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

2021

Dato

Last ned

Last ned

22. mars

AgendaPDF

ReferatPDF

2020

Dato

Last ned

Last ned

9. mars

AgendaPDF

ProtokollPDF

30. april

AgendaPDF

ProtokollPDF

22. september

AgendaPDF

ReferatPDF

26. november

AgendaPDF

ReferatPDF

2019


Date

Last ned

Last ned

13. februar

AgendaPDF

ProtokollPDF

2. mai

AgendaPDF

Protokoll

9. september

AgendaPDF

ProtokollPDF

2. desember

AgendaPDF

Protokoll

2018

Dato

Last ned

Last ned

3. desember

AgendaPDF

ProtokollPDF

27. september

AgendaPDF

ProtokollPDF

15. mai

AgendaPDF

ProtokollPDF

2017

Dato

Last ned

Last ned

8. desember

AgendaPDF

ProtokollPDF

29. mai

AgendaPDF

ProtokollPDF

2016

Dato

Last ned

Last ned

31. oktober 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

19. september 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

21. juni 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

4. mai 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

2. mars 2016

AgendaPDF

ProtokollPDF

2015

Dato

Last ned

Last ned

30. november 2015

AgendaPDF

ProtokollPDF

21. september 2015

AgendaPDF

ProtokollPDF