VKM søker prosjektleder/seniorrådgiver til et vikariat frem til mars 2022

Søknadsfrist er 24.01.2021.

Hovedoppgavene for stillingen vil i hovedsak være knyttet til VKMs arbeid med risikovurderinger og andre kunnskapssynteser av fremmede organismer og hvilke effekter disse kan ha på norsk biologisk mangfold, samt risikovurderinger som utarbeides i forbindelse med handel, import og eksport av arter listet under Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora (CITES). Gjennom prosjektledelse og samarbeid med komiteens medlemmer, kolleger i sekretariatet og representanter for oppdragsgiverne skal prosjektlederen/seniorrådgiveren bidra til å løse VKMs samfunnsoppdrag innen disse områdene.

For å bidra inn i dette arbeidet søker vi etter en prosjektleder/seniorrådgiver som har en sterk faglig bakgrunn innen relevante fagområder, og som gjerne har erfaring fra arbeid med risikovurderinger/kunnskapssynteser og prosjektledelse. Gode samarbeidsevner og god kommunikasjon, fleksibilitet, struktur og rolleforståelse er egenskaper som vil gi god driv i dette arbeidet.

Les mer om stillingen og søk her på webcruiter.