VKMs faglige årsrapport for 2021

VKMs særpreg gjør oss spesielt egnet til å løse myndighetenes behov for vitenskapelig kunnskap på tvers av fag og sektorer.

Det skriver direktør Harald Gjein i VKMs faglige årsrapport for 2021, som blant annet løfter frem VKMs nye strategi for 2021 – 2024.

Les rapporten her. Pdf, 3 MB, åpnes i nytt vindu.