Skrantesyke – video opptak av webinar om sykdom og spredningsrisiko

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) inviterte publikum til webinar 26. Januar 2021 for å presentere oppdatert kunnskap om skrantesyke.

I kjølvannet av at det ble påvist skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda høsten 2020, fikk VKM i oppdrag å oppdatere kunnskap om sykdommen og om risikofaktorer for at den kan spres videre. Resultatet av arbeidet ble presentert på webinaret, der VKM overleverte rapporten til Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Tidspunkt: 26. januar kl. 12.30 - 14
Følg med her og på Facebook for mer informasjon.

Program:

12.30: Velkommen v/Ingrid M. Høie, VKM

12.35: Bakgrunnen for oppdraget v/oppdragsgiverne

  • Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør ved Mattilsynet
  • Ivar Myklebust, avdelingsdirektør ved Miljødirektoratet

12.40: VKMs direktør Cecilie Rolstad Denby overleverer rapporten

12.45: Resultater og konklusjoner v/Bjørnar Ytrehus, faglig leder av arbeidet

13.10: Hva er neste skritt? v/Ingunn Midttun Godal på vegne av oppdragsgiverne

13.30: Spørsmål fra publikum til oppdragsgiverne og VKM

14.00: Slutt