Ny vitenskapskomité oppnevnt

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt ny vitenskapskomité for mat og miljø for perioden 1. september 2022 til 31. august 2026.

Totalt 123 forskere er oppnevnt til komiteen. De er faglig uavhengige, og deltar i kraft av sin ekspertise.

Sammen har de bred, tverrfaglig kompetanse, som dekker områder som spenner fra ernæring, tilsetningsstoffer, fôr, dyrehelse -og dyrevelferd til, mikrobiologiske produkter, forurensing, biologisk mangfold, handel med truede arter, fremmede organismer og genmodifiserte organismer.

Medlemmene er fordelt på 13 faggrupper, og lederne av faggruppene danner hovedkomiteen. Seniorforsker Inger-Lise Steffensen blir ny leder av Hovedkomiteen. Hun har vært medlem av VKM siden starten i 2004.

I denne perioden vil også noen medlemmer være i en arbeidsgruppe som har særlig blikk på klima.

- Vi er svært takknemlige for at så mange dyktige forskere ønsker å være med i Vitenskapskomiteen, og derved bidra i arbeidet for å sikre uavhengige, vitenskapelige kunnskapsgrunnlag for våre oppdragsgivere Mattilsynet og Miljødirektoratet. I sekretariatet ser vi frem til samarbeidet med komiteen de kommende fire år, sier direktør Harald Gjein.

Oppnevningen er gjort i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

VKMs nettsider vil bli oppdatert med informasjon om den nye komiteen.

Du kan lese mer om oppnevningsprosessen på vkm.no, her Åpnes i nytt vindu..

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt ny vitenskapskomité for mat og miljø. Bildet viser spirer.