Klimaendringer vil gi omfattende endringer i norsk skog

På kort sikt, fram mot 2050, vil de økologiske endringene være moderate. Fram mot 2100 vil de være gjennomgripende og negative.

Foto av norske skog av Julie Naglestad

Det er hovedbudskapet i en vurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Miljødirektoratet. Rapporten ble publisert 29. april 2022, og foreligger nå i forkortet versjon på norsk.

Her er lenke til omtale av rapporten.

Les den norske versjonen Pdf, 9.2 MB. av rapporten.