Høringsuttalelse til genteknologiutvalgets utredning

VKM har gitt innspill til genteknologutvalgets innstilling: NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

DNA

VKM har en sentral rolle som leverandør av uavhengige risikovurderinger av GMO i norsk forvaltning. Nå har vi avgitt høringsuttalelse til genteknologiutvalgets utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Der løfter vi blant annet behovet for å lage veiledere til støtte for søkere og de som skal utføre risikovurderingene.

Les høringssvaret her. Pdf, 726 kB, åpnes i nytt vindu.