Faglig årsrapport for 2022

Få, om noen annen norsk institusjon, er mer egnet enn VKM til å peke på kunnskapsbehovene for å kunne gjennomføre det grønne skiftet og overgangen til bærekraftig matproduksjon, og frambringe helhetlig og tverrfaglig kunnskap innenfor mat- og miljøområdet.

Det skriver direktør Harald Gjein i VKMs faglige årsrapport for 2022.

Rapporten løfter blant annet frem et knippe av de mange rapportene som VKM har levert i 2022.

Les rapporten her. Pdf, 8.8 MB, åpnes i nytt vindu.