CRISPR-rapport på norsk

VKMs omfattende rapport om CRISPR og andre genomredigeringsteknikker foreligger nå i en forkortet versjon på norsk.

wheat, hand, DNA strand

Her er lenke til den norske versjonen. Pdf, 3.6 MB, åpnes i nytt vindu.

VKM publiserte Genome editing in food and feed production – implications for risk assessment Pdf, 3.7 MB, åpnes i nytt vindu. i oktober 2021.

I rapporten har VKM vurdert om veiledningen som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har laget for å vurdere helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer, også er egnet for risikovurdering av genomredigerte organismer.

VKMs konklusjon er at det vil være fordelaktig om veiledningen tilpasses genomredigerte organismer - både for de som utvikler genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer og de som vurderer risiko.

Generelt er veiledningen et godt rammeverk for risikovurdering. Den norske kortversjonen oppsummerer de viktigst funnene fra hovedrapporten.

VKM understreker at rapporten kun vurderer utfordringer knyttet til risikovurdering av genomredigerte organismer til mat- og fôrproduksjon. VKM har tatt utgangspunkt i eksempler på genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer som er relevante for Norge, men har ikke vurdert risiko ved disse produktene.

Aspekter knyttet til regulering av genomredigerte organismer faller utenfor VKMs mandat.