Kumarin i kanel

Av: Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen

SIST OPPDATERT:

Kumarin finnes naturlig i kanel og bidrar til å gi kanel den karakteristiske smaken og lukten. For høyt inntak av kumarin kan gi leverskade.

Det er to hovedtyper kanel på det norske markedet, Cassiakanel og Ceylonkanel. Cassiakanel som er mest brukt i Norge i dag, inneholder mer kumarin enn Ceylonkanel.

Risikovurdering av kumarin

I 2010 vurderte VKM, på oppdrag for Mattilsynet, hvor mye kumarin det er trygt å spise og om norske forbrukere får i seg for mye kumarin gjennom mat og drikke.

Les VKMs risikovurdering av kumarin.

I denne vurderingen fastsatte ekspertene i VKM ut i fra tilgjengelige forskning hvor mye kumarin det er trygt å innta daglig (tolerabelt daglig inntak, TDI).

Tolerabelt inntak for kumarin ble satt til 0,07 mg per kg kroppsvekt per dag. Det ble også beregnet hvor mye kumarin norske barn og voksne inntar igjennom mat og drikke og om TDI overskrides.

Mattilsynet har på grunnlag av blant annet risikovurderingen fra VKM gått ut med anbefalinger som sier at storforbrukere av kanel bør begrense inntaket.

Les også om Mattilsynets oppfølging av regelverkt fra EU, som setter grensen ved maks 15 milligram kumarin per kg bakst

Storforbrukere av kanel får i seg for mye kumarin

Ut i fra nordmenns beregnede inntak av kanel og den tolerable inntaksverdien var en av hovedkonklusjonene til VKM at det er en risiko for at storforbrukere av kanel får i seg for mye kumarin. Ved inntak av mengder som overskrider tolerabelt inntak øker risiko for at kumarin kan føre til leverskader.

VKM understreket imidlertid at leverskadene hos mennesker i all hovedsak kan gå tilbake når inntaket av kumarin opphører, det vil si at kroppen kan reparere skadene selv.

Spesielt utsatt er ett- og toåringer som spiser havregrøt regelmessig, og barn som jevnlig drikker te som inneholder kanel. Disse barna kan få i seg så mye kumarin at det kan gi grunn til bekymring for skadelige helseeffekter.

Voksne som regelmessig spiser havregrøt med kanel, drikker kanelbasert te eller tar kosttilskudd som inneholder kanel (kaneltabletter) kan overskride grensen for inntak av kumarin som anses som trygt.

Når det gjelder andre matvarer med kanel, som for eksempel pepperkaker og kanelboller, fastslo Vitenskapskomiteen er det ikke grunn til bekymring for inntaket av kumarin, selv ikke i perioder hvor disse matvarene spises oftere.

Kosmetikk er en viktig kilde til kumarin

Parfymert kosmetikk og kroppspleieprodukter antas også å være viktige kilder til kumarin både for voksne og barn, men på grunn av mangel på data kunne ikke Vitenskapskomiteen vurdere hvilken betydning kumarineksponering fra kosmetikk har for den norske befolkningen.

Så mye kanel er det trygt å spise

Tabellen viser hvor mye kanel ulike aldersgrupper kan ha på grøten og hvor mye kanelbasert te de kan drikke uten at inntaket av kumarin blir for høyt. En teskje kanel veier ca 2,7 gram.

Aldersgruppe

Antall gram kanel på grøten

Antall dl kanelbasert te

1-åringer

0,2

Ikke beregnet

2-åringer

0,3

Ikke beregnet

4-åringer

0,4

0,6

9-åringer

0,7

1,0

13-åringer

1,2

1,5

Voksne

1,4

1,9

NØKKELORD:

Trygg mat,Tilsetningsstoffer

Siste fra VKM

Alle risikovurderinger

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er. 

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Bilde av pil