RSS-feed

Her kan du abonnere på våre nye publikasjoner.

RSS er en forkortelse for ”Really Simple Syndication” og lar deg abonnere på oppdateringer fra nettsteder. Her har vi lagt til en RSS for våre nye publiseringer.

Varslingen kan du enten få i nettleseren din, i ditt e-postprogram eller i et
eget RSS-program. Du må ha et eget program for å lese oppdateringer på RSS, en såkalt RSS-leser.