Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av tilsetning av vitaminer og mineraler til 14 drikker og ulike typer melk

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 11

Publisert: 27.02.2006

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å foreta en risikovurdering av tilsetning av vitaminer og mineraler til 17 ulike drikker samt smørepålegg og ulike typer melk. Tre av disse drikkene er ikke lenger aktuelle i henhold til opplysninger fra søkere.

Faggruppen konkluderer at vurderingen av produktene viser at berikning i ansøkte mengder i flere av produktene vil kunne medføre overskridelser av såkalte Upper Tolerable Intake Levels (UL) eller Guidance Levels (GL) for ett eller flere av stoffene betakaroten, vitamin B6, folsyre, biotin, vitamin C, kalsium og magnesium for enkelte befolkningsgrupper.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler