Dyrehelse og dyrevelferd

Vurdering av selfangst

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 40

Publisert: 27.06.2007

Hovedbudskap:

Europakommisjonen har bedt European Food Safety Authority (EFSA) om å utføre en risikovurdering på dyrevelferdsaspekter knyttet til de metodene som benyttes ved avliving og flåing av sel og på basis av den vitenskapelige kunnskap som finnes å vurdere hvilke hensiktsmessige og egnede metoder for avliving av sel som i størst mulig grad kan redusere smerter, ubehag og lidelse.

VKM har, etter kontakt med EFSA, blitt bedt om å fremskaffe data om antall dyr som blir avlivet, hvilke metoder som benyttes, bomskudd og årsaken til disse samt tidsforløp mellom skyting, bevisstløshet (bedøving), blodtapping og flåing. 

Det er også bedt om fremskaffing av data om hvor lang tid det tar før dyrene mister bevisstheten for godt, med beskrivelse av avlivingsmetoder og hvor lang tid blodtappingen tar. 

Det skal videre vurderes hvorvidt sel lider under tradisjonell fangst. 

Arbeidet i VKM ble utført av en ad hoc-gruppe nedsatt av faggruppe 8. 

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler