Genmodifiserte organismer

Vurdering av ”Rapport om sameksistens mellom genmodifiserte, konvensjonelle og økologiske vekster/kulturer under norske forhold”

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 07

Publisert: 16.02.2007

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKM om en vurdering av Dr. Merethe Aasmo Finnes utredning om muligheten for sameksistens mellom genmodifiserte vekster og konvensjonelle/økologiske jordbruksvekster som er relevante under norske forhold. 

Vurderingen av utredningens foreslåtte virkemidler for sameksistens mellom genmodifiserte vekster og konvensjonelt/økologisk landbruk, og rangering av spredningsrisiko av transgener fra relevante genmodifiserte planter som kan dyrkes i Norge er utført av VKMs Faggruppe for genmodifiserte organismer. 

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler