Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3-fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 14

Publisert: 28.06.2011

Hovedbudskap:

Inntaket av omega-3-fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, utgjør ikke noen risiko for negative helseeffekter, og positive helseeffekter kan oppnås.

Det er en av hovedkonklusjonene i en vurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort av negative og positive helseeffekter av omega-3-fettsyrer (n-3-fettsyrer).

Vurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet og er basert på en gjennomgang av norske og internasjonale vitenskapelige studier av omega-3 fettsyrer og beregning av inntak i den norske befolkningen.

Alfa-linolensyre (ALA), eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) er de viktigste omega-3-fettsyrene. Den viktigste kilden til ALA er enkelte planteoljer. ALA kalles derfor ofte planteomega-3. Den viktigste kilden til EPA og DHA er fisk og annen sjømat, og disse omega-3-fettsyrene omtales derfor gjerne som marint omega-3.

Vurdering av negative helseeffekter

Inntaket av EPA og DHA, inkludert fra kosttilskudd, utgjør ikke noen risiko for negative helseeffekter.

Det er ikke beskrevet tilstrekkelig med negative helseeffekter av EPA og DHA til at man kan fastsette tolerable inntaksnivåer.

Det er rapportert om økt blødningstid ved inntak av 6,9 gram EPA og DHA per dag blant pasienter med hjerte- og karsykdom.

Endringer i biomarkører (helseindikatorer) ved tilskudd av EPA og DHA har vært rapportert i ulike pasientgrupper ved doser over 3,5 gram om dagen. Det er imidlertid ikke fastslått om disse biomarkørene har noen betydning for utvikling av sykdom. Inntaksberegninger viser at 95% av den norske befolkningen har et inntak av EPA og DHA som ligger godt under 3,5 gram per dag.

Vurdering av positive helseeffekter

Vitenskapelige studier viser blant annet at marine omega-3-fettsyrer forebygger nye tilfeller av hjerte- og karsykdommer blant dem som alt er rammet. Videre viser studier at marine omega-3-fettsyrer er viktig for utvikling av sentralnervesystemet, og at enkelte pasienter med revmatiske lidelser kan få reduserte symptomer og dermed redusere sin medisinering.

Ifølge gjennomgangen som VKM har foretatt, er de positive helseeffektene knyttet til inntak av EPA og DHA. Det er ikke vist tilsvarende effekter for ALA. VKM mener derfor at Helsedirektoratet bør vurdere å skille mellom ALA, EPA og DHA når man går ut med anbefalinger til befolkningen om å spise omega-3.

I Norge finnes det ikke egne anbefalinger for EPA og DHA. Den norske anbefalingen er at 0,5 energiprosent bør komme fra omega-3-fettsyrer for voksne og barn over to år. Dette tilsvarer 1,1 gram omega-3-fettsyrer per dag for en voksen person med et energiinntak på 2000 kcal. Anbefalingene skiller ikke mellom ALA og EPA og DHA.

EUs mattrygghetsorgan EFSA har nylig anbefalt et daglig inntak av EPA og DHA på 0,25 gram per dag for voksne og barn over to år, og 0,1 gram DHA per dag for små barn i alderen seks måneder til to år. De nye kostholdsrådene fra Helsedirektoratet om å spise minst 200 gram fet fisk i uken vil dekke dette behovet.

Inntak av omega-3 fettsyrer i den norske befolkningen

Det gjennomsnittlige inntaket av EPA, DPA og DHA i ulike aldersgrupper i den norske befolkningen er 0,1 til 0,6 gram per dag for de som ikke tar kosttilskudd, og 0,3 til 0,9 gram per dag for de som tar kosttilskudd. Inntak av EPA og DHA blant mange barn er lavt.

Inntaket av EPA og DHA blant en stor andel av barn og unge er under EFSAs anbefalinger. Dette vil kunne medføre at disse går glipp av positive helseeffekter fra EPA og DHA på nevrologisk utvikling og forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler