Hygiene og smittestoffer

Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 03

Publisert: 09.10.2014

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjort en risikovurdering av probiotika Lactobacillus fermentum CECT5716 i morsmelkerstatning for nyfødte og tilskuddsblanding beregnet for barn fra seks måneder.

VKM viser til at EUs mattrygghetsorgan EFSA har konkludert med at bakteriestammen Lactobacillus fermentum CECT5716 er tilstrekkelig karakterisert. 

VKM har ikke funnet data som indikerer at stammen har gitt opphav til infeksjoner hos menneske.

Lactobacillus fermentum CECT5716 er fullt følsom for alle antibiotika som anbefales av EFSA, og kan anses trygg når det gjelder fravær av antibiotika resistensgener.

Produsenten viser til noen relativt små kliniske studier som konkluderer med at Lactobacillus fermentum CECT5716 ble godt tolerert og var trygg for friske barn i alderen en til seks måneder. Det mangler tilsvarende data for nyfødte og for grupper av ikke-friske barn.

Når det gjelder eventuelle bieffekter på lang sikt, henviser produsenten til et abstrakt av en foreløpig ikke publisert rapport hvor barna i den ene av de ovennevnte studiene er fulgt til tre årsalderen og hvor den foreløpige konklusjonen er at det ikke er påvist signifikante antropomorfiske eller helseforskjeller etter tre år

VKM mener dokumentasjonen av sikkerheten for alle grupper av nyfødte, det vil si friske og ikke-friske barn fra 0 måneders alder, ikke er god nok.

VKM peker på at tarmfloraen til spedbarn og små barn ikke er ferdig utviklet. Man vet ikke hvilke konsekvenser det har dersom de de over lengre tid får morsmelkerstatning eller tilskudd som er tilsatt probiotika i monokultur.

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Kontakt

Andre populære artikler