Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av maksimumsgrenser for en rekke vitaminer og mineraler

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 66

Publisert: 10.12.2007

Hovedbudskap:

På oppdrag fra Mattilsynet har VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7)  vurdert behovet for maksimumsgrenser for en rekke vitaminer og mineraler uten fastsatt UL i forbindelse med EU-kommisjonens arbeid med regelverksutvikling for kosttilskudd og berikede produkter. Vurderingen gjelder  maksimumsgrenser for tiamin, riboflavin, vitamin B12m biotin, pantotensyre, betakaroten, vitamin C, vitamin K, krom (III), jern og mangan.

For mange vitaminer og mineraler som kan inngå i kosttilskudd og berikede produkter er det ikke fastsatt såkalte Tolerable Upper Intake Levels (UL)  – dvs. nivåer for trygt inntak.

Når det ikke er fastsatt en slik grenseverdi er det i mange tilfeller et uttrykk for mangelfull dokumentasjon rundt stoffenes sikkerhet. 

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler