Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av lykopen fra Blakeslea trispora som ny mat/ingrediens

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 04.06.2007

Hovedbudskap:

Innledning

Brödtekst

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler