Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstofforbindelser i Codex' positivliste

Rapportnr: 2006: 15

Bestilt:

Publisert: 17.03.2006

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKM om å foreta en vurdering av kriterier for å inkludere/stryke næringsstoffkomponenter fra Advisory list of Nutrient Compounds for Use in Foods for Special Dietary Uses intended for Use in Infants and Young Children som er under utarbeidelse i Codex Alimentarius, samt en vurdering av hvorvidt næringsstoffkomponentene som er foreslått inkludert på denne listen er akseptable.

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi har vurdert utkastet og støtter forslaget til kriterier, og mener at alle kriteriene må beholdes.

Faggruppen påpeker at dersom kriteriene vedtas, så er det mange forbindelser som må strykes av den eksisterende listen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie