Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 17

Publisert: 29.03.2006

Hovedbudskap:

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden har på eget initiativ revidert sin vurdering vedrørende Azaspiracidtoksiner (AZA) i brunmat fra krabbe.

Faggruppen konkluderer med at nivået av AZA i brunmat fra krabbe bør ikke være høyere enn 170 µg AZA-1 ekvivalenter/kg hvis ARfD ikke skal overskrides for en voksen person som spiser et stort krabbemåltid (100 g brunmat). Dersom man også kan påvise azaspiracidtoksiner i andre spiselige deler av krabbe, må nivået i brunmaten reduseres for at ARfD ikke skal overskrides.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler