Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av bruk av bor i kosttilskudd og næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 14

Publisert: 15.03.2006

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKM vurdere om tilsetning av bor til kosttilskudd og næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov kan utgjøre noen helsefare for den norske befolkning.

Kunnskapen om borinntakets effekt på human helse er foreløpig svært mangelfull.

VKM vil på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon fraråde Mattilsynet å tillate at matvarer blir beriket med bor.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler