Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 7 dietetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 56

Publisert: 25.10.2005

Hovedbudskap:

Faggruppen har gjort en vurdering av 7 dietetiske produkter. Konklusjonene er presentert i vedlagte protokoll fra møtet i faggruppen 25. oktober 2005. 


Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie