Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av 7 dietetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 56

Publisert: 25.10.2005

Hovedbudskap:

Faggruppen har gjort en vurdering av 7 dietetiske produkter. Konklusjonene er presentert i vedlagte protokoll fra møtet i faggruppen 25. oktober 2005. 


Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler