VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Mikrobiell økologi

Ville dyr og spredning av antibiotikaresistens

Rapportnr:

Bestilt: 07.08.2017

Publisering: 15.03.2018

Hovedbudskap:

Hvilken rolle spiller ville dyr i spredning av antimikrobiell resistens? Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal utrede spørsmålet for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet ønsker en oppsummering av relevante studier om antimikrobiell resistens (AMR) i miljøet.

Oppdraget

VKM skal gjøre følgende:

1) utarbeide en liste over bakterier med overførbar antimikrobiell resistens som er identifsert i viltlevende arter. Listen bør inkludere hvilke typer dyr, fortrinnsvis inndelt i terrestriske og akvatiske dyr, hvor AMR-bakterier har blitt identifisert.

2) utarbeide en liste over de ulike metodene som er benyttet for innsamling og analyse av data. Vurdere de ulike metodenes egnethet, basert på innhentet informasjon.

3) vurdere informasjon om AMR-bakterier hos viltlevende arter etter deres habitat. Gruppere informasjon etter dyr som lever nær tettbefolkede områder, lever i områder med ingen/lav befolkningstetthet eller om dyrene migrerer.

4) vurdere, basert på innhentetinformasjon og om tilstrekkelig data er tilgjengelig:

  • muligheten for at AMR-bakterier kan overføres mellom viltlevende arter og andre verter
  • mulige veier for antimikrobielle rester som kan føre til AMR-bakterier i miljøet
  • mulige veier for spredning av AMR-bakterier fra domestiserte dyr til viltlevende arter og vise versa
  • mulige utvekslingsveier for AMR-bakterier mellom mennesker og viltlevende arter

Strategi mot antibiotikaresistens

Hensikten med oppdraget er å få bedre forståelse av muligheten for at antimikrobiell resistensspres til ville arter. Rapporten vil inngå i det nasjonale strategiarbeidet mot antibiotikaresistens.

VKMs faggruppe for mikrobiell økologi er ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie