Dyrehelse og dyrevelferd

Velferd for sledehunder og hunder som bor ute

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 8

Publisert: 23.03.2017

Hovedbudskap:

Utendørs oppstalling og deltagelse i sledehundeløp kan være belastende for hunder, men det trengs mer dokumentasjon for å vurdere hvor stor risikoen er for svekket dyrevelferd.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort for Mattilsynet. Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere om permanent utendørs oppstalling og deltagelse i sledehundeløp kan være en risiko for svekket dyrevelferd.

Permanent oppstalling av hund ute

I Norge er det er relativt vanlig at hunder bor ute. Det gjelder spesielt polarhunder og sledehunder.

VKM har identifisert flere årsaker til at utendørs oppstalling kan være en belastning for hundene.

Risiko ved værforhold og temperatur

Værforhold er identifisert som en risiko ved utendørs oppstalling. For å unngå frostskader og nedkjøling, må alle kroppsdeler være dekket med pels og pelsen må være tykk. Pelsen til blandingsraser, som for eksempel Alaska husky, varierer i tykkelse og struktur. De tåler antakelig lave temperaturer dårligere enn hunderaser som har tykk og heldekkende pels.

Risiko for smitte og sosialt stress

Dersom det er mange hunder på et område, vil risikoen for smitte øke, eller hundene kan bli utsatt for sosialt stress. Hvis hunden er bundet eller står i hundegård, kan den ha for lite område å bevege seg på. Begge oppstallingsmetodene kan også føre til hundene blir for lite mentalt stimulert.

- Vi finner imidlertid ikke vitenskapelig belegg for at permanent utendørs oppstalling utgjør en risiko for at dyrevelferden blir svekket. I hvilken grad hunder tåler utendørs oppstalling, vil i stor grad være avhengig av hvordan oppstallingen blir håndtert, sier Knut Bøe, faglig leder for arbeidet med risikovurderingen.

Mange av farene som er identifisert påvirker hverandre. Konsekvensene vil variere fra mild til alvorlig.

- Tiltak som kan redusere risiko, kan være å sørge for at hundene får tilgang til oppvarmet rom, at husene er rene og hygieniske, regelmessig trening og mental stimulering, sier Bøe.

Sledehunder

Sledehundeløp er blitt mer og mer populært i Norge. Ifølge Mattilsynet får mange hunder som deltar i langdistanseløp, som for eksempel Finnmarksløpet og Femundløpet, helseproblemer.

Sledehunder blir utsatt for fysiske anstrengelser, både under løpene og under trening. VKM har identifisert flere faktorer som kan svekke dyrevelferden for sledehunder.

Gjeldende regler for hviletid ikke tilstrekkelig

Dersom sledehunder ikke får nok hvile, kan det resultere i utmattelse og til og med dødsfall. Det biologiske behovet for hvile hos hunder er ti timer per døgn. I retningslinjene fra sledehundarrangører varierer obligatorisk hviletid fra åtte til 33 timer, avhengig av lengden på løpene. Dersom obligatorisk hviletid blir økt fra ti timer per døgn og oppover, vil risikoen for svekket dyrevelferd bli redusert.

Andre risikofaktorer

Lave temperaturer er generelt ikke noe stort problem når hundene løper. Overoppheting kan bli problematisk hos sledehunder med tykk pels, særlig ved høy arbeidsbelastning.

Hvis hunder rammes av for eksempel oppkast, diaré eller dramatisk vekttap under løpet, kan det tyde på dehydrering eller forstyrrelser i mage og tarmfunksjon.

Obligatorisk veterinærundersøkelse vil antagelig redusere risikoen for at hundenes helse og velferd blir dårligere.

- Siden trening og anstrengelse kan føre til magesår, er det viktig at hundekjørerne ikke presser hundene for mye. Lengre og/eller hyppigere hvileperioder, sammen med tilgang på tilstrekkelig mat og drikke, kan redusere risikoen for dårlig dyrevelferd, sier Bøe.

Ny veileder og behov for forskriftsendringer

Mattilsynet skal bruke risikovurderingen som faglig grunnlag for sitt tilsyn med hunder som bor ute, og ved fremtidige revisjoner av gjeldende retningslinjer for slikt hundehold.

Mattilsynet vil også bruke rapporten i tilsyn med sledehundløp.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for denne vurderingen.

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler