Hovedkomiteen

Uavhengige kunnskapssynteser: grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet

Bestilt:

Rapportnr: 2020:03

Publisert: 30.04.2020

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) inviterer til dialog om hvordan vi kan legge til rette for at forskning kan bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling.

Invitasjonen er rettet mot kunnskapsinstitusjoner, forvaltning, politiske myndigheter og andre som er opptatt av hvordan vi kan legge til rette for at forskning og kunnskapssynteser kan bidra til en kunnskapsbasert samfunnsutvikling.

VKM peker på at det er bred enighet om at myndighetenes beslutninger må være kunnskapsbaserte, men hvordan sikrer vi at kunnskapsgrunnlaget er objektivt, relevant, etterprøvbart og oppdatert? Det er ett av flere spørsmål VKM ønsker dialog om.

Kunnskapssynteser

VKM bruker kunnskapssynteser som en samlebetegnelse for ulike typer strukturerte oppsummeringer av forskningsbasert kunnskap. Kort fortalt er det vitenskapelige studier som sammenstiller og oppsummerer kunnskap på en måte som skal sikre at konklusjonene er pålitelige og presise.

Risikovurderinger, systematiske kunnskapsoppsummeringer, ekspertvurderinger og metaanalyser er eksempler på kunnskapssynteser.

Forutsetninger for faglig uavhengig kunnskapsgrunnlag

VKM tar utgangspunkt i egne erfaringer som leverandør av risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser knyttet til mat, matproduksjon og miljø, men understreker at erfaringene er relevante for andre samfunnsområder.

VKM peker på forutsetninger som må ligge til grunn for å lage gode, uavhengige kunnskapssynteser, og på hvilke utfordringer og muligheter som sammenstilling og bruk av kunnskapssynteser gir.

Stikkord er strukturert sammenstilling av tilgjengelig og relevant kunnskap, gode prosesser for rekruttering av eksperter, og åpenhet om alt som har betydning for gjennomføring, konklusjoner og bruk av kunnskapen.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler