Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Tilsetning av plantesteroler til margarin, melkedrikk og yoghurt

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 27

Publisert: 28.04.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet ba i 2004 VKM å foreta en vurdering av Becel pro.activ lettmargarin, Becel pro.activ melkedrikk og Becel pro.activ yoghurt fra Unilever Bestfoods AS tilsatt fytosteroler. Alle produktene er godkjent som ny mat i EU og har vært vurdert av Scientific Committee on Food (SCF) i EU. Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i VKM støtter SCFs helserisikovurderinger av tilsetning av fytosteroler i matvarer/drikker.

Faggruppen støtter videre SCFs tidligere vurderinger om at det totale inntaket av fytosteroler/stanoler ikke bør overstige 3 g/dag.

Estimerte beregninger fra NORKOST viser at det vil kunne medføre et høyere inntak enn 3 g/dag for gjennomsnittet dersom all lettmargarin, skummet melk/lettmelk og yoghurt var tilsatt angjeldende mengde fytosteroler.

For 95-persentilen vil angjeldende tilsetning kunne medføre et høyere inntak enn 3 g/dag bare ved lettmargarin alene.

"Worst case"-estimat viser et mulig inntak på opptil 8 g/dag for 95-persentilen av brukere av lettmargarin, skummet melk/lettmelk og yoghurt samlet dersom alle produkter var tilsatt angjeldende mengde fytosteroler.

Et økende antall ulike produkter med tilsetning av fytosteroler gir økt risiko for et inntak som overstiger 3 g/dag.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler