CITES

Skilpaddearten glattkarett: import av lever- og fettprøver

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 09.03.2021

Hovedbudskap:

Å importere 200 lever - og fettprøver av skilpaddearten glattkarett (Caretta caretta) for å analysere hvordan miljøforurensing påvirker marine skilpadder, vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer VKM i en vitenskapelig risikovurdering, en non-detriment finding (NDF).

Prøvene er tatt fra dyr som enten hadde strandet eller som ble fanget som bi-fangst av fiskerier.

VKM har vurdert bevaringssituasjon for glattkarett i området hvor prøvene er hentet fra, inkludert rødlistestatus og hva slags bevaringstiltak og lovverk som arten forvaltes under.

Oppdraget ble gjort for Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede ville arter av fauna og flora, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler