Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk og fløte

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 10

Publisert: 16.02.2006

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for
Mattilsynet foretatt en risikovurdering av konsekvenser for human helse ved omsetning av rå melk og rå fløte til direkte konsum uten at det er foretatt varmebehandling. Vurderingen er utført av faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM.

EU-forordning 853/2004 (H2) stiller ikke krav til varmebehandling av all melk og fløte til konsum. Det enkelte land kan imidlertid forby eller begrense omsetningen. 

Dette må bare gjøres etter en vurdering av risiko og om det er nødvendig for å oppnå målene i forordningen.

I motsetning til EU har Norge siden 1953 stilt krav til varmebehandling av all melk og fløte til konsum.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie