Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Swirski-Mite

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 36

Publisert: 28.07.2006

Hovedbudskap:

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av VKMs faggruppe
for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et faggruppemøte 16. juni 2006. Fire eksterne eksperter ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede miljø- og helserisiko ved bruk av Swirski-Mite.

Faggruppen gir følgende vurdering av helse- og miljørisiko ved bruk av preparatet Swirski-Mite:

1) Faggruppen kjenner ikke til studier som kan tilsi at bruk av plantevernmiddelet Swirski-Mite kan føre til helseskadelige effekter ved overføring av infeksjonssykdommer til mennesker.

2) Personer som kommer i kontakt med rovmidden Amblyseius swirskii og lagringsmidden Carpoglyphus lactis antas å ha en økt risiko for å utvikle en allergisk sensibilisering ovenfor den respektive arten. Swirski-Mite må antas å være allergifremkallende både med hensyn på luftveis- og hudallergi. Det er personer som arbeider på steder hvor dette middelet benyttes som er mest utsatt. Faggruppen har ikke tilstrekkelig grunnlag for å kvantifisere risiko blant annet fordi det i veksthus naturlig finnes også andre middarter som kan være allergifremkallende. Swirski-Mite vil utgjøre minimal risiko for den generelle befolkningen.

3) Andre mulige helseskader ved bruk av preparatet Swirski-Mite forventes ikke.

4) Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av A. swirskii og C. lactis i preparatet Swirksi-Mite vurderes som minimal.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler