Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Signum - boskalid og pyraklostrobin

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 49

Publisert: 11.09.2007

Hovedbudskap:

Faggruppe for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Signum, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter og preparat. Signum inneholder to virksomme stoffer, boskalid og pyraklostrobin.

Signum er et nytt preparat plantevernmiddel som er søkt brukt på friland i hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, nepe, kålrot, ruccola, gulrot, pastinakk, kruspersille, rotpersille, stangselleri, knollselleri, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, purre, erter, bønner, salat og spinat med inntil 2 behandlinger mot slutten av vekstsesongen.

Signum inneholder to virksomme stoffer, boskalid og pyraklostrobin. Boskalid og pyraklostrobin er et nytt stoff i Norge, mens pyraklostrobin er godkjent mot sopp i korn.

Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk miljørisiko ved bruk av Signum, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, metabolitter og preparat.

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. juni 2007. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Boskalid har ingen betenkelige egenskaper med hensyn til helse. Pyraklostrobin er giftig ved innånding. Preparatet Signum er farlig ved svelging.

2) Beregnet eksponering ved bruk på britiske og tyske eksponeringsmodeller viste at AOEL ikke overskrides selv uten bruk verneutstyr. Faggruppen anser at bruk av Signum vil representere minimal risiko.

3) Boskalid er relativt persistent i laboratorieforsøk, men dette er ikke bekreftet i feltforsøk. Modellberegninger viser at stoffet akkumuleres i jord ved gjentatt bruk opptil et beregnet platå på ca. 2,5 ganger nivå etter første sprøyting. Simulering viser liten sannsynlighet for lekkasje til grunnvann, men viser samtidig at avrenning/avdrift til overflatevann overstiger drikkevannsgrensen. Ingen metabolitter er ansett som bekymringsfulle.

4) For terrestriske organsimer er det bare kronisk eksponering av meitemark som overskrider grenseverdiene og risiko er vurdert som middels. Samlet vurderes risiko for effekter i terrestrisk miljø som liten.

5) For akvatiske organismer vurderes risiko ved omsøkt bruk av boskalid som minimal.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler