Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 28

Publisert: 15.06.2006

Hovedbudskap:

Godkjenningsperioden til Reglone utløper 31. mars 2006 og preparatet er til revurdering i Mattilsynet. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Reglone, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparatet.

Virksomt stoff i Reglone er dikvatdibromid. Preparatet søkes godkjent til bruk som nedvisningsmiddel i kløverfrøeng, ert til modning, potet, raps, rybs og jordbær. 

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. desember 2005.