Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Reglone - dikvatdibromid

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 28

Publisert: 15.06.2006

Hovedbudskap:

Godkjenningsperioden til Reglone utløper 31. mars 2006 og preparatet er til revurdering i Mattilsynet. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Reglone, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparatet.

Virksomt stoff i Reglone er dikvatdibromid. Preparatet søkes godkjent til bruk som nedvisningsmiddel i kløverfrøeng, ert til modning, potet, raps, rybs og jordbær. 

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. desember 2005.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie