Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Goltix

Rapportnr: 2006: 26

Bestilt: 08.03.2006

Publisert: 15.06.2006

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

I forbindelse med en mulig fornyet godkjenning av plantevernmiddelet Goltix har Mattilsynet bedt VKM å gjøre en vurdering av både helserisiko for brukerne og miljørisiko ved bruk av Goltix, med hensyn til egenskapene til virksomt stoff, formuleringsstoffer og preparat. Virksomt stoff i Goltix er metamitron.

Preparatet søkes godkjent til bruk som ugrasmiddel i jordbær og rødbeter. Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et faggruppemøte 4. mai 2006.

Faggruppen påpeker følgende helseskadelige egenskaper ved Goltix basert på effekter sett i dyreforsøk: Metamitron er farlig ved svelging og innånding. Subkroniske/kroniske effekter er lever- og galleforandringer, redusert kroppsvektøkning, samt endringer i blodparametere i flere arter. Goltix er farlig ved svelging. 

Goltix vil medføre minimal risiko for skadelige effekter på human helse gitt at preparatet anvendes med anbefalt dosering og bruk av egnet verneutstyr i henhold til etiketten.

Faggruppen påpeker en stor sannsynlighet for utlekking av metamitron og metabolitten desaminometamitron til drens- og grunnvann ved bruk i sandjordtyper med lite organisk materiale. Den omsøkte bruk av Goltix vil medføre minimal risiko for negative effekter på meitemark, leddyr og fugl, og liten risiko for negative effekter på akvatisk miljø.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie