Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Risikovurdering av nematoden Steinernema kraussei brukt som plantevernmiddel

Rapportnr: 2007: 64

Bestilt: 10.08.2007

Publisert: 29.11.2007

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av nematoden Steinernema kraussei som er søkt fornyet godkjent mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på friland. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatets og organismens risiko for brukerens helse. Preparatet inneholder også den symbiotiske bakterien Xenorhabdus bovienii.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatet Nemasys L: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. Bruk av preparater med S. kraussei mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på frilandhar ikke påvist helseeffekter på mennesker. Bakterien X. bovienii er heller ikke funnet å gi noen effekter. 

Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av S. kraussei vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av vermikulitt anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av S. kraussei og preparatet er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet for dette er under vurdering.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie