Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av kvikksølv i torskefilet

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 02

Publisert: 06.01.2006

Hovedbudskap:

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden (Faggruppe 5) har i denne risikovurderingen vurdert betydningen av ulike kvikksølvkonsentrasjoner i torsk i forhold til total kvikksølveksponering fra kosten.

Det finnes forskjellige former av kvikksølv, både uorganisk og organisk. I sjømat er det metylkvikksølv som kan representere den største helserisikoen. Tolerabelt ukentlig inntak (PTWI) for metylkvikksølv er fastsatt for å beskytte hele befolkningen.

De mest følsomme gruppene er foster og spedbarn og det er derfor viktig at inntaket hos gravide og ammende kvinner ikke jevnlig overskrider det tolerable inntaket for metylkvikksølv. PTWI kan overskrides dersom gravide og ammende kvinner spiser ett måltid med torsk hver uke som inneholder mer enn 0,2 mg Hg/kg våtvekt i tillegg til et ellers høyt inntak av annen fisk og sjømat. Torsk som inneholder mer enn 0,2 mg Hg/kg våtvekt er betydelig forurenset.

Et gjennomsnittlig inntak av torsk (ca 1 måltid hver 14. dag) sammen med et ellers gjennomsnittlig kosthold av fisk og annen sjømat vil ikke medføre økt risiko for helseskade i befolkningen selv om torsken skulle inneholde opptil 0,5 mg Hg/kg våtvekt.

Et ukentlig inntak av torsk som inneholder mer enn 0,2 mg Hg/kg våtvekt sammen med et ellers høyt inntak av fisk og annen sjømat vil medføre jevnlig overskridelse av PTWI og sikkerhetsmarginen som er innbygget i PTWI-verdien vil reduseres. Med unntak av gravide og ammende kvinner, antas en moderat overskridelse av PTWI å være av mindre betydning.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler