Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert soya MON 89788, EFSA/GMO/NL/2006/36

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 44

Publisert: 11.04.2007

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har VKMs faggruppe for genmodifserte organismer gjort en helserisikovurdering av den genmodifiserte soyalinjen Roundup Ready2Yield (MON 89788). Faggruppen konkluderer med at mat og fôrvarer fra MON 89788 er vesentlig lik mat og fôrvarer fra umodifiserte soyabønne, og vurderer at MON 89788 brukt som mat og fôrvarer ikke utgjør en økt helserisiko. Faggruppen finner at næringsinnholdet i bønner fra MON 89788 ikke er vesentlig endret i forhold til umodifiserte soyabønner.

Bruksområdet som søknaden gjelder for er import og prosessering under direktiv 2001/18/EF, og for mat og fôr under forordning 1829/2003/EC. Linjen Roundup RReady2Yield (MON 89788) er fremkommet ved genmodifisering av den umodifiserte soyalinjen A3244.

Linjen MON 89788 er fremkommet ved genmodifisering av soyalinje A3244. Hensikten med MON 89788 er motstandsdyktighet mot glyfosat, virkestoffet i sprøytemiddelet Roundup.

Vurdering av den genmodifiserte soyaen MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36) er basert på dokumentasjon fra EFSA under forordning 1829/2003/EF for bruk som mat og fôr og under direktiv 2001/18/EF for import og prosessering. EFSAs søknad er tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet.

MON 89788 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2006) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for soya (OECD 2001).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og det nye proteinet.

Det er hovedsakelig olje, mel, proteinisolat og bønne fra soya som brukes som menneskeføde og fôr, ca. 93% av oljen brukes som mat og ca. 97% av melet brukes som fôr (Monsanto, OECD 2001). Analysene av ernæringsmessige komponenter i bønne og olje ble vurdert. Det er funnet statistiske forskjeller for enkelte komponenter. De statistiske forskjellene for disse komponentene er ikke konsistente da forskjellene som er påvist i enkelte forsøksfelt, ikke er påvist i de andre forsøksfeltene.

Informasjon vedrørende allergenisitet viser at for de parametre som er målt, har ikke det uttrykte proteinet likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at det er allergent.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler