Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert mais GA21 fra Syngenta

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 33

Publisert: 07.07.2006

Hovedbudskap:

Denne uttalelsen er utført av Faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Faggruppen baserer sin uttalelse av Monsantos genmodifiserte herbicidtolerante GA21 mais på vurderinger som er utført av Folkehelseinstituttet i 1999, Scientific Committee for Food (SCF) sin risikovurdering fra 2002, European Food Safety Authority (EFSA) retningslinjer og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sitt konsensusdokument for mais.

Faggruppen mener at GA21 mais ikke medfører endret helserisiko som mat og fôrvarer i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler