Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert bomull 281-24-236/3006-210-23 fra Dow AgroScience

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 59

Publisert: 17.11.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante bomullslinjen 281-24-236 x 3006-210-23 fra Dow AgroSciences er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Hybriden 281-24-236 x 3006-210-23 er fremkommet ved krysning mellom 281-24-236 og 3006-210-23. Hensikten med 281-24-236 x 3006-210-23 er motstandsdyktighet mot enkelte insektsarter og sprøytemiddelet Roundup.

Vurdering av den genmodifiserte bomullen er basert på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet. 281-24-236 x 3006-210-23 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for bomull (OECD 2004).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler