Fôr

Risikovurdering av fluor i krillmel til bruk i fôr

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 52

Publisert: 30.09.2005

Hovedbudskap:

Det er liten risiko for helseskade hos fisk ved økt bruk av krillmel i fiskefôr. Det er konklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for
Mattilsynet.

VKMs faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr, som er ansvarlig for risikovurderingen, viser til at krill allerede er en naturlig bestanddel av maten til villfisk. 

Fluor akkumuleres lite i muskelvev hos fisk, og således er også faren liten for akkumulering hos menneske ved høyt inntak av fisk. 

Når det gjelder husdyr på land, kan fluor gi helseskader dersom det tilføres krillmel i fôret.

Oppdrag for Mattilsynet

Bakgrunnen for at Mattilsynet har bestilt denne risikovurderingen fra VKM er at krillmjøl gjennom flere år vært vurdert som et mulig råstoff for produksjon av fiskefôrblandinger. Ny teknologi har gjort det mulig å øke utbytte slik at bruk av krillmjøl nå kan være økonomisk forsvarlig.

Nåværende maksimumsgrense for fluor fra krillmel er på 2000 mg per kg. FEFAC (Forening for Europeiske fôrblandingsprodusenter) har bedt om at denne grensen blir hevet til 4000 mg per kg fôr.

Fluor kan gi skader hos terrestriske husdyr om det tilføres i store doser. Mattilsynet ba derfor også om at begrensninger i bruken av krillmjøl til ulike dyrearter ble vurdert.

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler